Giá dầu thế giới thấp kỷ lục, đề xuất của PVN vẫn chưa được quyết

Nhà máy lọc dầu trong nước đang gặp khó vì tác động kép: giá dầu thế giới giảm thảm hại và dịch bệnh kéo dài khiến hàng tồn kho quá lớn. Ảnh: BSR
Nhà máy lọc dầu trong nước đang gặp khó vì tác động kép: giá dầu thế giới giảm thảm hại và dịch bệnh kéo dài khiến hàng tồn kho quá lớn. Ảnh: BSR
Nhà máy lọc dầu trong nước đang gặp khó vì tác động kép: giá dầu thế giới giảm thảm hại và dịch bệnh kéo dài khiến hàng tồn kho quá lớn. Ảnh: BSR
Lên top