Giá dầu tăng vọt ở Châu Á sau cái chết của Tư lệnh Iran

Giá dầu ở Châu Á tăng vọt ngày 3.1 khi Tư lệnh hàng đầu Iran chết do cuộc không kích do Tổng thống Donald Trumg trực tiếp chỉ đạo quân đội Mỹ. Ảnh: Getty
Giá dầu ở Châu Á tăng vọt ngày 3.1 khi Tư lệnh hàng đầu Iran chết do cuộc không kích do Tổng thống Donald Trumg trực tiếp chỉ đạo quân đội Mỹ. Ảnh: Getty
Giá dầu ở Châu Á tăng vọt ngày 3.1 khi Tư lệnh hàng đầu Iran chết do cuộc không kích do Tổng thống Donald Trumg trực tiếp chỉ đạo quân đội Mỹ. Ảnh: Getty
Lên top