Giá dầu hôm nay 9.5: Bất ổn Mỹ - Trung, dầu lao dốc nhanh

Giá dầu hôm nay giảm do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ Trung
Giá dầu hôm nay giảm do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ Trung
Giá dầu hôm nay giảm do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ Trung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top