Giá dầu hôm nay 7.4: “Đủng đỉnh” ngưỡng 70 USD/thùng

Giá dầu hôm nay trụ vững trên mốc 70 USD/thùng
Giá dầu hôm nay trụ vững trên mốc 70 USD/thùng
Giá dầu hôm nay trụ vững trên mốc 70 USD/thùng
Lên top