Giá dầu hôm nay 4.4: Gẫy mạch tăng, giá vẫn áp sát mốc đỉnh 5 tháng

Giá dầu hôm nay bất ngờ lao dốc sau 3 phiên tăng liên tiếp
Giá dầu hôm nay bất ngờ lao dốc sau 3 phiên tăng liên tiếp
Giá dầu hôm nay bất ngờ lao dốc sau 3 phiên tăng liên tiếp
Lên top