Giá dầu hôm nay 28.4: Đứt mạch tăng, giá dầu giảm nhẹ

Giá dầu hôm nay rơi xuống khoảng 72 USD/thùng
Giá dầu hôm nay rơi xuống khoảng 72 USD/thùng
Giá dầu hôm nay rơi xuống khoảng 72 USD/thùng
Lên top