Giá dầu hôm nay 21.4: “Đủng đỉnh” áp sát mốc 72 USD/thùng

Giá dầu hôm nay đã lấy lại đà tăng và hiện áp gần sát mốc 72 USD/thùng
Giá dầu hôm nay đã lấy lại đà tăng và hiện áp gần sát mốc 72 USD/thùng
Giá dầu hôm nay đã lấy lại đà tăng và hiện áp gần sát mốc 72 USD/thùng
Lên top