Giá dầu hôm nay 19.4: Nguồn cung thắt chặt, giá dầu áp sát mốc 72 USD

Giá dầu hôm nay đã lấy lại đà tăng và hiện áp gần sát mốc 72 USD/thùng
Giá dầu hôm nay đã lấy lại đà tăng và hiện áp gần sát mốc 72 USD/thùng
Giá dầu hôm nay đã lấy lại đà tăng và hiện áp gần sát mốc 72 USD/thùng
Lên top