Giá dầu hôm nay 12.4: Vượt lên áp lực, giá dầu vững trên đỉnh

Giá dầu hôm nay tiếp tục ổn định trục vững ở trên ngưỡng 70 USD/thùng
Giá dầu hôm nay tiếp tục ổn định trục vững ở trên ngưỡng 70 USD/thùng
Giá dầu hôm nay tiếp tục ổn định trục vững ở trên ngưỡng 70 USD/thùng
Lên top