Giá đất công bố không theo kịp giá thị trường: Người dân chịu thiệt thòi

Giá đất công bố thấp hơn giá thị trường đang làm cho người dân và DN thiệt thòi. Ảnh: B. Chương
Giá đất công bố thấp hơn giá thị trường đang làm cho người dân và DN thiệt thòi. Ảnh: B. Chương
Giá đất công bố thấp hơn giá thị trường đang làm cho người dân và DN thiệt thòi. Ảnh: B. Chương
Lên top