Giá cổ phiếu “nhảy múa”, bóng dáng cuộc chơi làm giá?

Nghịch lý kết quả kinh doanh không khả quan nhưng giá nhiều cổ phiếu vẫn tăng. Ảnh: Gia Miêu
Nghịch lý kết quả kinh doanh không khả quan nhưng giá nhiều cổ phiếu vẫn tăng. Ảnh: Gia Miêu
Nghịch lý kết quả kinh doanh không khả quan nhưng giá nhiều cổ phiếu vẫn tăng. Ảnh: Gia Miêu
Lên top