Giá “chiếc iPhone đầu tiên” lập đỉnh mới: 79 triệu và hơn thế nữa…

Phiên bản iPhone 11 Pro Max đã lập đỉnh giá mới dù chưa về Việt Nam (ảnh minh họa/nguồn: Apple).
Phiên bản iPhone 11 Pro Max đã lập đỉnh giá mới dù chưa về Việt Nam (ảnh minh họa/nguồn: Apple).
Phiên bản iPhone 11 Pro Max đã lập đỉnh giá mới dù chưa về Việt Nam (ảnh minh họa/nguồn: Apple).
Lên top