Giá chào bán giảm 10 USD/tấn, xuất khẩu gạo vẫn nhiều cơ hội

Xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế dù giá giảm nhẹ. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế dù giá giảm nhẹ. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế dù giá giảm nhẹ. Ảnh: Vũ Long
Lên top