Giá cát ĐBSCL tăng phi mã

Nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng tại Bạc Liêu không mua được cát lắp. Ảnh; Nhật Hồ
Nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng tại Bạc Liêu không mua được cát lắp. Ảnh; Nhật Hồ
Nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng tại Bạc Liêu không mua được cát lắp. Ảnh; Nhật Hồ
Lên top