Giá cả hàng hóa tại chợ đầu mối TPHCM dịp Tết Đoan ngọ không tăng

Lượng hàng hóa về chợ đầu mối TPHCM dịp Tết Đoan ngọ tăng 10% so với ngày thường. Ảnh: Huân Cao
Lượng hàng hóa về chợ đầu mối TPHCM dịp Tết Đoan ngọ tăng 10% so với ngày thường. Ảnh: Huân Cao
Lượng hàng hóa về chợ đầu mối TPHCM dịp Tết Đoan ngọ tăng 10% so với ngày thường. Ảnh: Huân Cao
Lên top