Giá Bitcoin tăng - giảm sốc, người đầu tư chui “bầm dập”

Giá Bitcoin tăng - giảm mạnh, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người đầu tư chui. Ảnh: Quang Duy
Giá Bitcoin tăng - giảm mạnh, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người đầu tư chui. Ảnh: Quang Duy
Giá Bitcoin tăng - giảm mạnh, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người đầu tư chui. Ảnh: Quang Duy
Lên top