Giá Bitcoin hôm nay 1.6: Sau cú phi mã chọc đỉnh 9000$, Bitcoin rơi

Giá Bitcoin hôm nay (1.6) không còn trụ vững trên ngưỡng 9000 USD mà bắt đầu vào nhịp điều chỉnh
Giá Bitcoin hôm nay (1.6) không còn trụ vững trên ngưỡng 9000 USD mà bắt đầu vào nhịp điều chỉnh
Giá Bitcoin hôm nay (1.6) không còn trụ vững trên ngưỡng 9000 USD mà bắt đầu vào nhịp điều chỉnh
Lên top