Giá bất ngờ giảm 5 USD/tấn, xuất khẩu gạo vẫn nhiều tín hiệu lạc quan

Giá gạo xuất khẩu được nhận định sẽ chỉ giảm tạm thời. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu được nhận định sẽ chỉ giảm tạm thời. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu được nhận định sẽ chỉ giảm tạm thời. Ảnh: Vũ Long
Lên top