Geleximco - Đầu tư công nghiệp gắn với phát triển bền vững

Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long có tổng diện tích 124,44ha. Ảnh: P.V
Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long có tổng diện tích 124,44ha. Ảnh: P.V
Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long có tổng diện tích 124,44ha. Ảnh: P.V
Lên top