THAM GIA VÀO CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0:

GDP tăng thêm từ 7-16% vào 2030

Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 ngày 2.10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 ngày 2.10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 ngày 2.10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top