GDP quý III tăng trưởng âm 6,17%, GDP cả năm vẫn có thể đạt 3-4%

Nếu sản xuất, kinh doanh ổn định trong điều kiện "bình thường mới", tăng trưởng GDP quý IV sẽ lạc quan hơn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nếu sản xuất, kinh doanh ổn định trong điều kiện "bình thường mới", tăng trưởng GDP quý IV sẽ lạc quan hơn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nếu sản xuất, kinh doanh ổn định trong điều kiện "bình thường mới", tăng trưởng GDP quý IV sẽ lạc quan hơn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top