GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81% - thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020

Trong mức tăng trưởng 1,81% trong 6 tháng đầu năm 2020 của toàn nền kinh tế Việt Nam, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,19%. Ảnh: Khánh Vũ
Trong mức tăng trưởng 1,81% trong 6 tháng đầu năm 2020 của toàn nền kinh tế Việt Nam, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,19%. Ảnh: Khánh Vũ
Trong mức tăng trưởng 1,81% trong 6 tháng đầu năm 2020 của toàn nền kinh tế Việt Nam, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,19%. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top