Gây Quỹ “Hồi sinh Nhịp thở - Breathe Again” hỗ trợ y tế cho Việt Nam

EuroCham gây Quỹ “Hồi sinh Nhịp thở - Breathe Again” để hỗ trợ thiết bị y tế cho Việt Nam. Ảnh minh họa: Huấn Anh
EuroCham gây Quỹ “Hồi sinh Nhịp thở - Breathe Again” để hỗ trợ thiết bị y tế cho Việt Nam. Ảnh minh họa: Huấn Anh
EuroCham gây Quỹ “Hồi sinh Nhịp thở - Breathe Again” để hỗ trợ thiết bị y tế cho Việt Nam. Ảnh minh họa: Huấn Anh
Lên top