Gây "bão" suốt, sao bà Lê Hoàng Diệp Thảo không được Forbes gọi tên?

Lên top