Gặp người mua 3 cây lan đột biến gene giá 32 tỷ đồng ở Bình Phước

Một chậu lan đột biến gene  tiền tỷ mới được anh Xuân mua về. Ảnh: Đình Trọng
Một chậu lan đột biến gene tiền tỷ mới được anh Xuân mua về. Ảnh: Đình Trọng
Một chậu lan đột biến gene tiền tỷ mới được anh Xuân mua về. Ảnh: Đình Trọng
Lên top