“Gặp gỡ Ấn Độ 2020’’ thúc đẩy hợp tác song phương Ấn Độ - Việt Nam

"Gặp gỡ Ấn Độ'' tạo cầu nối mở rộng hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: L.Q.V
"Gặp gỡ Ấn Độ'' tạo cầu nối mở rộng hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: L.Q.V
"Gặp gỡ Ấn Độ'' tạo cầu nối mở rộng hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: L.Q.V
Lên top