Gập ghềnh con đường VietGAP ở Lâm Đồng

Nhiều nông sản Lâm Đồng sản xuất Vietgap nhưng giá bán không cao. 
Ảnh: Mai An
Nhiều nông sản Lâm Đồng sản xuất Vietgap nhưng giá bán không cao. Ảnh: Mai An
Nhiều nông sản Lâm Đồng sản xuất Vietgap nhưng giá bán không cao. Ảnh: Mai An
Lên top