Gạo xuất khẩu giảm thêm 5 USD/tấn để tăng sức cạnh tranh

Dù đã giảm thêm 5 USD/tấn, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao nhất. Ảnh: Vũ Long
Dù đã giảm thêm 5 USD/tấn, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao nhất. Ảnh: Vũ Long
Dù đã giảm thêm 5 USD/tấn, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao nhất. Ảnh: Vũ Long
Lên top