Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán với thương hiệu "Tây"

Phần lớn gạo Việt Nam xuất khẩu và bán tại Anh mang thương hiệu của nhà phân phối chứ không mang thương hiệu của vùng trồng lúa hay thương hiệu của nhà xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Phần lớn gạo Việt Nam xuất khẩu và bán tại Anh mang thương hiệu của nhà phân phối chứ không mang thương hiệu của vùng trồng lúa hay thương hiệu của nhà xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Phần lớn gạo Việt Nam xuất khẩu và bán tại Anh mang thương hiệu của nhà phân phối chứ không mang thương hiệu của vùng trồng lúa hay thương hiệu của nhà xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Lên top