Gạo thơm Việt Nam chuẩn bị “hất cẳng” gạo thơm ngoại

Ngành lúa gạo đều xác định mục tiêu giữ vững, ổn định chất lượng, không chạy theo số lượng nhằm tăng giá trị XK. Ảnh: PV
Ngành lúa gạo đều xác định mục tiêu giữ vững, ổn định chất lượng, không chạy theo số lượng nhằm tăng giá trị XK. Ảnh: PV
Ngành lúa gạo đều xác định mục tiêu giữ vững, ổn định chất lượng, không chạy theo số lượng nhằm tăng giá trị XK. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top