Gạo ST25 bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ tại thị trường Mỹ

Hình ảnh bao bì gạo ST25. Ảnh: Ngọc Lê
Hình ảnh bao bì gạo ST25. Ảnh: Ngọc Lê
Hình ảnh bao bì gạo ST25. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top