Nhân rộng thành công gạo ST24

Cán bộ Phòng NNPTNT huyện Ea Súp cùng HTX Giảm nghèo Ea Súp kiểm tra chất lượng lúa ST24 trồng thử nghiệm theo phương pháp hữu cơ. Ảnh: Nông nghiệp
Cán bộ Phòng NNPTNT huyện Ea Súp cùng HTX Giảm nghèo Ea Súp kiểm tra chất lượng lúa ST24 trồng thử nghiệm theo phương pháp hữu cơ. Ảnh: Nông nghiệp
Cán bộ Phòng NNPTNT huyện Ea Súp cùng HTX Giảm nghèo Ea Súp kiểm tra chất lượng lúa ST24 trồng thử nghiệm theo phương pháp hữu cơ. Ảnh: Nông nghiệp
Lên top