Gạo chứa 2 hợp chất chữa bệnh tiểu đường: Cơ quan y tế chưa công nhận

Nông dân liên kết sản xuất gạo hữu cơ Ong Biển. Ảnh: BH
Nông dân liên kết sản xuất gạo hữu cơ Ong Biển. Ảnh: BH
Nông dân liên kết sản xuất gạo hữu cơ Ong Biển. Ảnh: BH
Lên top