Gánh nặng nợ xấu tập trung ở các ngân hàng thương mại

Nợ xấu đang tập trung tại một số ngân hàng. Ảnh PV
Nợ xấu đang tập trung tại một số ngân hàng. Ảnh PV