Gánh nặng nợ xấu tập trung ở các ngân hàng thương mại

Nợ xấu đang tập trung tại một số ngân hàng. Ảnh PV
Nợ xấu đang tập trung tại một số ngân hàng. Ảnh PV
Nợ xấu đang tập trung tại một số ngân hàng. Ảnh PV
Lên top