Gánh nặng nợ vay của Xây lắp Điện Hải Phòng

Nợ phải trả của Xây lắp Điện Hải Phòng gấp 6 lần vốn chủ sở hữu.
Ảnh: Website công ty.
Nợ phải trả của Xây lắp Điện Hải Phòng gấp 6 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: Website công ty.
Nợ phải trả của Xây lắp Điện Hải Phòng gấp 6 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: Website công ty.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top