Chân dung nhà thầu dự án đường ngang đê Đáy

Dự án xây dựng đường ngang đê Đáy - tỉnh lộ 419 - đường trục huyện Mỹ Đức do liên danh CTCP Xây dựng tư vấn đầu tư Thiên Sơn và CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây thi công.
Dự án xây dựng đường ngang đê Đáy - tỉnh lộ 419 - đường trục huyện Mỹ Đức do liên danh CTCP Xây dựng tư vấn đầu tư Thiên Sơn và CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây thi công.
Dự án xây dựng đường ngang đê Đáy - tỉnh lộ 419 - đường trục huyện Mỹ Đức do liên danh CTCP Xây dựng tư vấn đầu tư Thiên Sơn và CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây thi công.
Lên top