Gần Tết, cẩn thận “sập bẫy” rao bán hàng cấm trên mạng

Các loại pháo hoa, pháo nổ đang được rao bán trên mạng xã hội.
Các loại pháo hoa, pháo nổ đang được rao bán trên mạng xã hội.
Các loại pháo hoa, pháo nổ đang được rao bán trên mạng xã hội.
Lên top