Đảng bộ Petrovietnam

Gắn biển hai công trình chào mừng đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo tỉnh BR-VT, lãnh đạo Petrovietnam, PTSC thực hiện nghi thức gắn biển công trình Sao Vàng CPP
Lãnh đạo tỉnh BR-VT, lãnh đạo Petrovietnam, PTSC thực hiện nghi thức gắn biển công trình Sao Vàng CPP
Lãnh đạo tỉnh BR-VT, lãnh đạo Petrovietnam, PTSC thực hiện nghi thức gắn biển công trình Sao Vàng CPP
Lên top