Gắn biển công trình truyền tải - Giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo

Công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III. Nguồn: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
Công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III. Nguồn: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
Công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III. Nguồn: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
Lên top