Gắn biển Công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải

Đường dây trung thế 22kV vượt biển trên không dài 17,539 km thuộc Công trình
Đường dây trung thế 22kV vượt biển trên không dài 17,539 km thuộc Công trình
Đường dây trung thế 22kV vượt biển trên không dài 17,539 km thuộc Công trình
Lên top