Gần 600.000 m2 tại Hải Phòng được công nhận thành điểm kiểm tra hàng XNK

Hoạt động xuất nhập khẩu tại TC-HITC. Ảnh: T.Bình.
Hoạt động xuất nhập khẩu tại TC-HITC. Ảnh: T.Bình.
Hoạt động xuất nhập khẩu tại TC-HITC. Ảnh: T.Bình.
Lên top