Gần 4.000 tấn vải thiều xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc sang Trung Quốc

Kiểm tra, trước khi thông quan xuất khẩu vải thiều tại cửa khẩu biên giới phía Bắc. Ảnh: TTXVN
Kiểm tra, trước khi thông quan xuất khẩu vải thiều tại cửa khẩu biên giới phía Bắc. Ảnh: TTXVN
Kiểm tra, trước khi thông quan xuất khẩu vải thiều tại cửa khẩu biên giới phía Bắc. Ảnh: TTXVN
Lên top