Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gần 30.000 tỉ tiền phí trong 5 năm: Có đủ để sửa đường?