Gần 3 tuần lùi thời điểm thực hiện NĐ 49: Chưa nhà mạng nào dám khoá thuê bao!

Dù thông báo sau ngày 15.5 có thể bị khoá thuê bao nhưng điểm giao dịch Vinaphone vẫn không xảy ra cảnh quá tải, chen chúc. Ảnh: TC
Dù thông báo sau ngày 15.5 có thể bị khoá thuê bao nhưng điểm giao dịch Vinaphone vẫn không xảy ra cảnh quá tải, chen chúc. Ảnh: TC
Dù thông báo sau ngày 15.5 có thể bị khoá thuê bao nhưng điểm giao dịch Vinaphone vẫn không xảy ra cảnh quá tải, chen chúc. Ảnh: TC
Lên top