Gần 2.300 người tham gia giải chạy cộng đồng gây quỹ học bổng tại HN

Tại giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” đã trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ trị giá gần 700 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Ảnh: SeABank
Tại giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” đã trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ trị giá gần 700 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Ảnh: SeABank
Tại giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” đã trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ trị giá gần 700 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Ảnh: SeABank
Lên top