Gần 220 doanh nghiệp với 12.500 công nhân ở Đà Nẵng đăng ký hoạt động lại

Dù mở rộng các hoạt động từ sau 5.9, nhưng Đà Nẵng vẫn kiểm soát chặt việc ra đường không có giấy phép. Ảnh: TC
Dù mở rộng các hoạt động từ sau 5.9, nhưng Đà Nẵng vẫn kiểm soát chặt việc ra đường không có giấy phép. Ảnh: TC
Dù mở rộng các hoạt động từ sau 5.9, nhưng Đà Nẵng vẫn kiểm soát chặt việc ra đường không có giấy phép. Ảnh: TC
Lên top