Gần 1000 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện trở về

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.