Gần 1.000 doanh nghiệp ở Cần Thơ khôi phục sản xuất

Công ty TNHH may Việt Thành, Cần Thơ chia nhỏ nhà xưởng thành các ô vuông để đảm bảo an toàn cho công nhân. Ảnh: Minh Ánh
Công ty TNHH may Việt Thành, Cần Thơ chia nhỏ nhà xưởng thành các ô vuông để đảm bảo an toàn cho công nhân. Ảnh: Minh Ánh
Công ty TNHH may Việt Thành, Cần Thơ chia nhỏ nhà xưởng thành các ô vuông để đảm bảo an toàn cho công nhân. Ảnh: Minh Ánh
Lên top