Game Việt giá trị tỉ USD, vì sao vẫn bị game thủ chê bai?

"Lò" sản xuất game Việt tỉ USD Axie Infinity tại TPHCM năm 2018 khi nhóm của Trung Nguyễn mới khởi nghiệp. Ảnh: Sky Mavis.
"Lò" sản xuất game Việt tỉ USD Axie Infinity tại TPHCM năm 2018 khi nhóm của Trung Nguyễn mới khởi nghiệp. Ảnh: Sky Mavis.
"Lò" sản xuất game Việt tỉ USD Axie Infinity tại TPHCM năm 2018 khi nhóm của Trung Nguyễn mới khởi nghiệp. Ảnh: Sky Mavis.
Lên top