Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Galaxy Note 7 bị “khai tử” ảnh hưởng thế nào đến xuất khẩu của Việt Nam?